Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website kasseileggerdallaard.be (en op de .nl en .be variant). Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Persoonsgegevens

kasseileggerdallaard.be verzamelt enkel passief persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verschaft. Deze gegevens kunnen elk moment worden opgevraagd en gewijzigd. Wel houden wij de bezoekers aantallen bij met behulp van google analytics en aanverwanten.

Cookies

Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan die website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van een website functioneren wellicht niet goed zonder cookies.
Kasseilegger Dallaard maakt gebruik van google analytics en externe leveranciers die ook cookies kunnen plaatsen. Voor cookies te verwijderen dan kan dit hier voor voor diverse netwerken.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. kasseileggerdallaard.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door kasseileggerdallaard.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren kasseileggerdallaard.be of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van kasseileggerdallaard.be de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Aansprakelijkheidsbeperking

De website en hierop geleverde diensten van kasseileggerdallaard.be worden verleend op een - as is - en - zoals beschikbaar - basis. Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is kasseileggerdallaard.be in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiele of immateriele schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe dit portaal leidt.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. kasseileggerdallaard.be staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. kasseileggerdallaard.be is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. kasseileggerdallaard.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.